11 06 2016

Usui Reiki - Yaşam Kuralları

  • Reiki Yaşam Kuralları

Mikao Usui, Reiki'yle yaşadığı tecrübelerin neticesinde, saf Reiki uygulamasının yanı sıra, insanda ruhsal bir bilinçlenme sürecinin de başlatılması gerektiğini anladı. Usui, bu süreci desteklemek amacıyla, insana Reiki yolunda refakat edecek olan beş yaşam kuralını geliş­tirdi.

Bu yaşam kuralları, tıpkı başka kurallarda olduğu gibi, bir yönden faydalı, diğer yönden de kısıtlayıcı niteliktedirler. Uygulaması için insanın kendi içinden gelmeyen yaşam kural­larını öne sürmenin bir anlamı yoktur. Çünkü insanlar sadece kendi tecrübelerini ve özellik­le de duygusal alanda öğrendiklerini hayatla­rına entegre edebilirler.


 

Güncel hayatta kendinizi bu kurallarla öz­deşleştirebilecek bir hâle gelirseniz, harika olur. Çünkü, siz artık Reiki'nin ruhunu tüm var­lığınızda yaşıyorsunuz demektir. Ancak çoğun­lukla (ki bu İnsanî bir olgu), herkes, her zaman yaşam kurallarına uygun bir şekilde davrana- mayabiliyor. Bu durumu bir trajediye dönüş­türmek gerekmez. Yapamadıklarımız için ken­dimizi suçlayarak, vicdan azabına kapılmama­lıyız. Böyle bir tutumla, sadece kendi gelişi­mimizi sekteye uğratırız. Bunun yerine, hatalı davranışımızı gözlemleyerek, tanımlayarak onun anlamını kavramalıyız.

Çünkü o, bizim gelişim seviyemizin ayna­daki yansımasıdır. Usui'nin yaşam kuralları, bi­reyin, gelişim hedefinde bulunan koşulsuz sevgiyi yaşama yeteneğini geliştirmesiyle ör- tüşüyor. Bu beş kural, insanın ulaşması isteni­len hedefleri için formüle edilen öteki kuralla­rın farklı ifadesinden başka bir şey değil.

Bu yaşam kurallarım hayata geçirebilsey- dik, Reiki'ye ihtiyacımız kalmazdı. Genellikle durum böyle olmadığı için ve nasılsa şimdilik Reiki’yi kullandığımıza göre, kendimizi beş yaşam kuralını her an uygulamak için zorlama­malıyız. Bu, insanlık dışı bir beklenti olur. Beş yaşam kuralı, bize daha çok yolun neresinde bulunduğumuzu göstermelidir. Reiki’yi uygu­lamak, bizi mecburen istenilen hedefe ve böylelikle de yaşam kurallarına adım adım yaklaştırır.

Reiki, ’’olmasına izin vermek" ve ‘gözlem­lemek” demektir. Reiki, henüz olunmayan bir şeyi zorla olmayı ya da henüz gelinmeyen bir hâle zorla gelmeyi istemek değildir. Reiki, sevgi yolunu yürümektir. Doğal olarak bu yön­de yürümek zorundayız, ama öte yandan da belirli bir zamana ihtiyacımız var. Hemen bu­günden yarına beklenilen hedefe varmamız

mümkün değil.

Yaşam kurallarını tam olarak bu doğrultuda anlamak gerekiyor. Herkes konu üzerinde kendine göre özgürce düşünerek, kendi kara­rını vermelidir.

Reiki'nin 5 yaşam kuralı:

  • Özellikle bugün neşeli ol!
  • Özellikle bugün mutlu ve özgür ol!
  • Ana-babana, öğretmenlerine ve yaşlılara saygılı ol!
  • Ekmeğini namusunla kazan!
  • Tüm canlılara karşı saygılı ve sevgi dolu

ol!

0
0
0
Yorum Yaz