09 06 2016

Usui Reiki Giriş - 2

Persona (“Maske Kimlik”) “Ben”, doğası gereği, kendisini ifade etmek için farklı yollara ihtiyaç duyar. Ancak onun bu ihtiyacı, çevresinin taleplerine ve toplumsal yaşamın şartlarına genellikle ters düşer. Bu tersliği aşmak amacıyla "ben” bir maske geliş­tirir ve bu maskeyi düzenli olarak kullanmaya başlar. Biz, bu maskeye “persona” (ya da mas­ke kimlik) diyoruz. "Maske kimliği" bireyi ku­şatır ve onundavranış biçimini belirleyerek çevresine uyumunu düzenlerken, aynı zaman­da çevresinin talepleriyle içyapısının uzlaş­masını da sağlar. Örneğin; arkadaş çevresinde belirli bir davranış biçimi sergilemek mecburiyetinde kalındığında ve istemeyerek bu çevrenin ta­lepleri karşılanıldığında, tamamıyla bu mas­kenin etkisiyle davranılmaktadır. Bu davranış bireysel ihtiyaçları değil, çevrenin beklentile­rini karşılamaya yöneliktir. Bu türlü davranış biçimlerine, yani sadece başkalarının beklen­tilerini karşılamaya yönelik ve zorunlu davra­nışların toplamına "maske kimlik” denilir. "Maske kimliğin” öğeleri, bireyin dış görü­nüşünü de şekillendirirler. Onun saç kesimini, kılık-kıyafetini, yaşadığı toplum içindeki rolle­rini, orada edindiği sıfatlan, toplumsal fonksi­yonlarını ve davranış biçimlerini belirler. Kişi­nin gerçek "ben”iyle örtüşmemesine rağmen, içinden gelmeyerek, sadece çevresinin istek­lerini karşılamak amacıyla zorunlu olarak ser­gilediği tutum ve davranışları bu "maske kim­liğinin” özelliklerinden kaynaklanır. Genellikle “ben"in ihtiyaçlan ile "maske kimliğin" ihtiyaçları birbirleriyle çelişirler. &ldquo... Devamı

09 06 2016

Usui Reiki Giriş - 1 ( devamı)

İnsanın ruhsal yapısı, tarihsel gelişimle bir­likte bir değişim geçirmiştir: İlkel insan ben” bilincinden yoksundu ve bilinçdışı (bilincinde olmadığı) etkilerin yönlendirmesiyle yaşıyor­du. Onun için, iç ve dış âlem aynıydı. Onda, zıt kutuplu içerikler yan yana varolabiliyorlardı. İnsanın gelişim süreci sırasında bilinçdışı, bi­linçle birlikte onun merkezinde yer alan “ben”i yarattı. Bu durum, insanın kendisini yansıtmaya başlamasına ve bununla beraber sübjektif olarak algılanan gerilimlerin ortaya çıkmalarına neden oldu. Bu olguyu küçük bir çocuğun gelişimine benzetebiliriz. Çocuk, ya­şamının ilk yıllarında içinde bulunduğu dün­yanın bilincinde olmadığı için, kendisini onunla bir bütün olarak hisseder. Ancak 2-3 yaşına geldiği zaman, çevresinden farklı bir varlık olduğunun farkına varmaya başlar. Bu evreden itibaren çocuk, dünyanın "ben” ve "sen" olarak ikiye bölündüğü ve farklılaşma­nın başladığı bir sürece girer. İnsan Bilincinin Şeması               Burada bir mola vererek tekrar edelim: "Ben” kavramı oluştuğu anda bilinç de oluşur. İnsan "ben”iyle ilişkilendirdiği her şeyin bilin­cinde olur. Yani "ben” özne olarak bilincin   merkezinde yer alır. Bu nedenle "ben" ile iliş- kilendirilmeyen bütün içerikler bilinçdışında kalır.     Burada bir mola vererek tekrar edelim: "Ben” kavramı oluştuğu anda bilinç de oluşur. İnsan "ben”iyle ili... Devamı

09 06 2016

Usui Reiki Giriş - 1

REİKİ TEMELLERİ-I: PSİKOLOJİ GİRİŞ İnsanın, tutumunu, davranışını, duygusunu ve düşün­cesini anlamak için, önce onun ruh yapısını bilmek gerekir. Sadece bu alandaki bilgiler bile, hayatta bazı değişimler yapabilmeyi mümkün kılar. Ruhsal boyut­larımız ve bireysel alanlarımız hakkındaki bilgileri­miz sayesinde, davranış biçimlerimizi ve yaşadığımız durumları bir bütünlük halinde ele almamız mümkün olur.   İNSANIN RUHSAL YAPISI Bilinç Ve “Ben” İnsan bilincinin merkezinde "ben" bulunur. Her insan kendisinden bahsederken "ben" sözcüğünü kullanır, kendisi dışındaki diğer her şeyi ise “sen” veya "çevre" olarak tanımlar. “Ben”, o anda bilincinde olunan bilgileri içerir. Bu bilinç durumu sadece “ben" ile iliş- kilendirilen bilgilerden oluşur. Bunlar, insanın o andaki düşünceleri ve duygulan ya da 0an­da gördükleridir. Düşüncelere, duygulara ve algılamalara ise, "ruhsal içerikler” denilir. Ruhsal içerikler “ben” ile ilişkilendirildiklerinde bilinç oluşur. O halde “ben” ile bilinç, birbirlerini karşılıklı olarak gerekli kılarlar. Ruhsal bir içerik sadece "ben" ile ilişkilendirildiğinde onunla ilgili bir bilinç oluşur. “BerTle ilişkilendirilmeyen bir ruhsal içerik ise, bilinçdışında kalır. Bunun an­lamı şudur.- Bilinç, ancak bir nesneyle "ben” arasında bir bağlantı kurabilirse onu algılaya­bilir. İnsan bilinci, kendisi üzerinden yansıt­ma yeteneğine sahiptir. Ancak bunun için bi­lincin kendisi hakkında bilgilenmesi şarttır, yani onun algılayan bir özneye sahip olması gerekir. İşte bu algılayan özne “ben”dir. &qu... Devamı

15 03 2012

Hep aklıma geliyorsun bak gördün mü

Hep aklıma geliyorsun bak gördün mü senin de gidecek başka yerin yok !... Devamı

30 01 2012

taksi - CEYHUN YILMAZ

Ben ne kadar sevdiysem o kadar gittin, gitmediğin zamanlarda bile, hep gidecekmiş gibi durdun yanımda, Ben seni sana ölecek kadar sevdim diye, sen hep öldürdün beni, Her bakışında başka bir el sallama, Tam sevmek isterken seni, taksi çağırdın,’Gitme’ deyişimi ne sen duydun, ne de taksici.. CEYHUN YILMAZ Devamı

29 01 2012

Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade et

Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. Paulo Coelho   Devamı

26 01 2012

İnsan düşündükleri değil,yaptıkları kadardır. MÜMİN SEKMAN

İnsan düşündükleri değil,yaptıkları kadardır. Sınırlarını zorladığı kadardır.Yapamayacağını sandıkları değil,yapmayı zorladıkları kadardır. Mümin Sekman ♥ ♥ ♥ Devamı

24 01 2012

Sıla - Cam 2010

Sıla - Cam 2010 Devamı

24 01 2012

SEZEN AKSU SARI ODALAR

SEZEN AKSU SARI ODALAR Devamı

24 01 2012

Nûn ile yazmakda olan kaleme andolsun.

Nûn ile yazmakda olan kaleme andolsun. Elif AŞK'tır. Nûn Sabır Hem Elif'teyim hem Nûn'da bir ney misali inlerim her sırrın sonunda.... Mevlana Devamı

24 01 2012

Kelimelerimin arasına saklıyorum yüzünü, yüzlerinin içine gömüyo

Kelimelerimin arasına saklıyorum yüzünü, yüzlerinin içine gömüyorum kendi yüzümü. Ne de olsa elimi dahi sürmeden, dokunmadan, taşıyabilirim seni avuçlarımın arasında.." [Elif Şafak // Med Cezir] Devamı

24 01 2012

Seether - Broken ft. Amy Lee

Seether - Broken ft. Amy Lee Devamı

24 01 2012

adele someone like you

adele someone like you Devamı

24 01 2012

Sen Giderken (Soner Arıca)

Sen Giderken (Soner Arıca) Devamı

24 01 2012

Başmelek Mikail ile Arınma ve Korunma Çalışması

Başmelek Mikail ile Arınma ve Korunma Çalışması Bu çalışma Beki İkala'nın meleklerle yaşamak adlı sitesinde ücretsiz olarak paylaşılıyor. isteyen aşağıdaki linkten indirebilir isteyen beki hanımın kendi sitesinden email ile isteyebilir. http://hotfile.com/dl/125569866/174d...i_mp3.mp3.html Devamı

24 01 2012

Sezen Aksu - Yarası Saklım

Sezen Aksu - Yarası Saklım Devamı

18 01 2012

Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim.

Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim. Bir de canıma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim... *İlhan Berk Devamı

12 01 2012

Burcu Güneş - Oflaya Oflaya

Burcu Güneş - Oflaya Oflaya ay geçer, yıl geçer, yeni eskinin yerine geçer, anlayacaksın, utanaksın yaptıklarına, aklına gelecek eskiler kalbin atacak oflaya oflaya....... Devamı

06 01 2012

sıla-dön demeyi unuttum

sıla-dön demeyi unuttum Devamı

06 01 2012

OZAN DOĞULU & MURAT BOZ YAZMIŞSA BOZMAK OLMAZ 2011 KLİP

OZAN DOĞULU & MURAT BOZ YAZMIŞSA BOZMAK OLMAZ 2011 KLİP sessiz sedasız bir son sana sevdasız... üzülme boş yere... Devamı

06 01 2012

Hande Yener - Havaalanı (2011)

Hande Yener - Havaalanı (2011) Devamı

06 01 2012

Sor Bana Pişmanmıyım (Duman)

Sor Bana Pişmanmıyım (Duman) o beni bağlar, ben yine durmam, sor bana.... Devamı

06 01 2012

Şaşkın (Can Bonomo)

Şaşkın (Can Bonomo) cevaben...usul usul...ufak ufak... kalmam bende...senin aklını almışlar :))   Devamı

05 01 2012

Model - Buzdan Şato (Altyazılı)

Model - Buzdan Şato (Altyazılı) Devamı

05 01 2012

Göktan-kal demeni bekledim

Göktan-kal demeni bekledim sevda yolculuğunda özel istek üzerine sevdaya.... Devamı

05 01 2012

Her şey gelir.

Her şey gelir. Sen sadece alacak kapasiteyi yaratırsın; Her şey gelir... Sen sadece kapıyı açarsın. Yaşam sana gelmeyehazır. Sen o kadar çok engel koyuyorsun ki! Yaratabileceğin en büyük engel de yaşamı kovalamak Kovalamacan ve koşuşturman yüzünden, Yaşam NE zaman gelip de kapını çalsa Sen evde olmuyorsun... *OSHO* Devamı

05 01 2012

İnsanı bir yere götüren rüzgarın yönü mü, yelkeni tutuş şekli mi

İnsanı bir yere götüren rüzgarın yönü mü, yelkeni tutuş şekli mi? Rüzgarın nasıl estiği fark etmez. Farkı yaratan, yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır. Vera Peiffer Devamı

05 01 2012

Mehmet Akif Ersoy

‎''Kime ok atmayı öğrettimse, bir gün beni nişan aldı.'' Mehmet Akif Ersoy Devamı

05 01 2012

Ne uzundur unutuş, ah ne kısadır sevda...”

Ne uzundur unutuş, ah ne kısadır sevda...” Pablo Neruda Devamı

05 01 2012

Ömer Hayyam

Tertemiz geldik yokluktan kirlendik; Sevinçle geldik dünyaya, dertlenik. Ağladık, sızladık, yandık, yakındık: Yele verdik ömrü, toz olup gittik.   Devamı