21 12 2010

tavuk karası

TAVUK KARASI - RETINITIS PIGMENTOSA 1)Halkarasında tavukkarası adı verilen Retinitis pigmentosa hastalığı; -Retinal dystrophy hastalık grubu içinde incelenir -Genetik bir hastalıktır -Rod ve Kon adı verilen reseptör hücrelerinin tutulduğu bir” reseptör distrofisi” söz konusudur. -İlerleyicidir. -Sistemik olabilir. En sık görülenleri -USHER SENDROMU:Retinitis Pigmentosa ,sağırlık ile birliktedir. -BARDET-BİEDL SENDROMU:Retinitis Pigmentosa Polidaktili (Çok Parmaklılık) Mental Retardasyon Şişmanlık Böbrek Hastalıkları Hypogonadizm ile birlikte olabilir. 2)Retinitis Pigmentosa 2 farklı şekilde görülebilir. -Rod distrofi: Periferik yani çevre görme bozulmuştur. Gece körlüğü ön plandadır. Hasta bir borudan bakıyormuş gibidir.Buna TUNNEL VİSİON denir. -Con distrofi: Merkezi görme bozulmuştur. Gündüz görüş de bozulmuştur. 3)Belirtileri -Önce karanlıkta,sonra loş ışıkta görme güçlüğü -Gündüz sağa,sola çarpma,takılma ,düşme -Adaptasyon bozuklukları -Işık çakmaları ve etrafın parlaması -Periferik veya santral görme kayıpları -İleri derece Myopi ve Astigmatisma 4)Nedeni -Genetik bir hastalıktır a)Fotoreseptörlerdeki bazı genler –Rodopsin,periferin ve c-GMP Fosfodiesteraz – mutasyona uğrar b)Apoptosiz yoluyla fotoreseptör hücreleri intiharı görülür. c)Splysing complex yetersizlikleri d)Rod hücrelerinin dış segmentlerinin kendi kendilerini yenileyememeleri. 5)Muayene bulguları: -Fundus’da pigmentasyon -Retinal arterlerde atenüasyon -Optik diskte balmumu görünümü ve solukluk 6)Teşhis: -Görme alanı -Görme keskinliği -ERG 6)Komplikasyonlar: -Katarakt -Kistoid maküler &oum... Devamı

21 12 2010

Böbrek Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği  Böbrek yetmezliği; böbreğin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını yitirmesi demektir. Böbrek fonksiyonlarını yitirince artık maddeler ve fazla su vücutta kalır. Bunlar toksik tesir gösterir (HABERAL, 1997). Normal bir insanda her iki böbrekten toplam olarak ortalama 1 dakikada 120 ml kan süzülür.glomerülden süzülen bu süzüntüye ultrafiltrat denir. Bu ultrafiltratın büyük bir kısmı böbrek tubuluslarından geri emilir. Ultrafiltrat içinde eletrolitler, metabolik artıklar bulunur. Diğer bir deyişle ultrafiltrat glomeruldaki filtrasyon mebranını geçen (kapiller çeper-bazal membran ve bowman kapsülü) kan demektir. GFR (Glomeruler filtrasyon hızı) 1 dakikada 50 ml olursa böbrek hastalığı olduğu halde, böbrek yetmezliği olmaz. Kanda üre yükselmez. 1 dakikada GFR(Glomeruler filtrasyon hızı) 20-30 ml’nin altına düşerse böbrek yetmezliği tablosu görülür. GFR(Glomeruler fiiltrasyon hızı) 1 dakikada 10 ml’nin altında ise son dönem böbrek hastalığından söz edilir. Böbrek yetmezliği ikiye ayrılır. -     Akut böbrek yetmezliği -     Kronik böbrek yetmezliği Akut Böbrek Yetmezliği       Böbrek fonksiyonlarının ani kaybıdır. Erişkin bir insanda günlük idrar miktarının aniden 400 ml’nin altına düşmesi ve kan üre düzeyinin devamlı olarak yükselmesidir. Metabolitlerin vücuttan atılabilmesi için günlük idrar miktarının en az 400 ml olması gerekir.       Akut Böbrek Yetmezliğinin Etyolojisi       1. Prenenal Nedenler: Böbreğin kanlanması engellenmiştir. Böbreklere yeterince kan gelmeyince GFR(Glomeruler filtrasyon hızı) düşer. GFR(Glomeruler filtrasyon hızı)’nı düşü... Devamı