14 06 2016

Bireysel Dinamikler

Dinamikler, bu bedenlerimiz üzerindeki yaşamımızda bize etki eden tesirlerdir. Bunlar “Geçmiş Yaşamlar, Atalar, Anne Karnı, Doğum Anı, Ataç Enerjiler ve Yaşamımızda Çevresel & Yaşama Biçimi” tesirleridir. Bu dinamikler, bireyin tekâmül yolunda sebep-sonuç prensipleri çerçevesinde bireye etki eden tesirlerdir.

Geçmiş Yaşamlar

Şuur’un ötesinde, şimdiki hayatımızda belli döngüsel olayları tetikleyen “Ana” etken dinamiğin, sembolik de olsa o yaşam parçasının bilincine varmamız istenilen şifalanma durumudur.

 ATALAR

 

Tekâmülümüzde, enkarne olduğumuz aile içerisinde, maksimum 7 kuşaklık bir enerjisel bağlantı içerisinde bulunabilmekteyiz ve çeşitli yaşamsal sebeplerden ötürü sevgili atalarmızdan bize, onların bu dünya okuluna geldiklerinde oluşturdukları blokajlar miras kalmış olabilmektedir. Bu dinamiğin tesirleri de, bireye yaşamında aşılması gereken bir engel oluşturabilmektedir.

 

Anne Karnı ve Doğum Anı

Anne karnındayken almaya başladığımız tesirler ile doğum esnasında yaşanan travmatik durumun kökeninde, geçmiş yaşamlarımızdan bu yaşamımıza getireceğimiz tesirlerin etkisi, daha doğrusu sebep-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Bu dinamiklere çalışmadan önce, geçmiş yaşamlar üzerine çalışmanızı tavsiye ederim.

Çevresel Faktörler ve Ataç Enerjiler

Bu dinamiğe, şimdiki hayatımızı şekillendiren çevresel faktörlerin, beslenmenin, kimyasal, elektromanyetik alanların vb. daha maddi çerçevedeki tesirlerin oluşturabileceği etkilerden şifalanmak ve arınmak için çalışabiliriz. Ataç enerjiler de, bize ait olmayan ama denk bir duygu & düşünce titreşimimize denk geldiğinde beraber aynı seviyede titreşip, bize ekstradan bağlanan ve yük olan enerjilerdir. Bu enerjilerden arınmak için de bu çalışmayı yapabilirsiniz.

0
0
0
Yorum Yaz