03 01 2012

BaşMelek Mikail Enerjisi

BaşMelek Mikail Enerjisi | görsel 1

BaşMelek Mikail EnerjisİBaşMelek Mikail

Baş Melek Mikail (Mikha’el) Allah’in kendinden ilk yarattigi varlık, ilk melektir. Allah’in yedi baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evrenin ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Allah’ın yanında yeralmıştır.

Baş Melek Mikail, Evrenin düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran komutan Baş Melektir. Semavi ordunun komutanı, Cennet’in genel yöneticisi, Baş Meleklerin lideridir.

Mikha’el “Tanrı Kimdir” anlamına gelir. Melek Mikail, bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir. Hristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhulkudüs) eşit tutulur. Mavi alevden kılıcı ve kalkan ve zırhla sembolik olarak resimlendirilir. Tüm melekler gibi dişil ya da eril değildir, görünmek istediği şekilde görünebilir.

Enerjisi Altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır.

Baş Melek Mikail’in enerjisi arıtan, nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü bir enerjidir. Kişileri, grupları, uyumsuzluğu ve olumsuzluğu temizleyip arıtır.

Bazi inanışlara göre, BaşMelek Mikail, Dünya'da bedenli olarak görev almış tek BaşMelektir. Hz. İsa'ya da onun indiği, yeryüzünde peygamber olarak üç yil kaldığı ve daha sonra tekrar yuvaya döndüğü söylenir.

Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir, korunma istenilen her an korur ve yardım eder.

Dünya projesinin kuruluş ve diğer çeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye geçiş döneminde de Dünya’dan ve insanlığa yardımdan sorumlu Baş Melektir.

Baş Melek Mikail’in adı ve enerjisi Allah’ın saf sevgisidir.


BaşMelek Mikail Enerjisi


BaşMelek Mikail Enerjisinin kaynağı, tüm frekansların olduğu gibi, Yüce Yaratan’ın kendisidir. BaşMelek Mikail’in enerjisi sevgi ve ışık enerjisidir. BaşMelek Mikail Enerjisi uyumlaması ile aktarılan frekans, BaşMelek Mikail’in şifa ve arındırma frekansıdır ve çok güçlüdür.

BaşMelek Mikail Enerjisi demek, BaşMelek Mikail’in izniyle, onun frekansından Kaynağa bağlanmak ve şifa ve arındırma enerjisini sonsuz Kaynaktan çekmektir.
BaşMelek Mikail Enerjisi, Dünya’nın Altın Çağ’a (Uyumlu Evre) geçiş döneminde büyük önem taşımaktadır.
Dünya’nın Enerjisinin yükseldiği, insanın bilincinin, farkındalığının yükseldiği ve insanın Tanrısal varlığına, Özbenliğine sahip çıktığı bu özel dönemde Niyet etmenin önemini ve gücünü de artık biliyoruz ve BaşMelek Mikail Enerjisi her niyetimizde bizim için büyük bir armağandır.
BaşMelek Mikail Enerjisi ile niyet ve duaları kullananların, arınmak için çaba gösterenlerin, BaşMelek Mikail Enerjisini günlük yaşamına aktaran ve yaşamına katanların büyük mucizler ve kişisel değişimler yaşadığına tanık olmaktayız.

Niyette ve duada tek dikkat edilecek unsur var : Samimi olmak ve kalp çakrasıyla yani sevgiyle yapmak... Endişe ya da üzüntüyle ya da inançsızca ve samimiyetsiz yapılan dualar ve niyetler geçersiz olmaktadır.
BaşMelek Mikail Enerjisi’nden bahsederken, ‘Melek’ kelimesini kullanmadan ‘Mikail Enerjisi’ gibi yanlis soylemler olabilmektedir. ‘Mikail Enerjisi’ denildigi zaman evren tarafından, çağırdığımız enerji herhangi sıradan bir insan Mikail enerjisi gibi algilanir ve Melek Mikail’in Enerjisi’ndan bahsetmiş olmayız. O nedenle söylemimizde çok dikkat edip mutlaka ‘Melek Mikail Enerjisi’ demek gerekmektedir.

BaşMelek Mikail Enerjisi’ne uyumlanabilmek içinse iki şart vardır: Tanrı’ya / Allah’a /Yüce Yaratan’a inancın olması ve uyumlanmaya niyet etmek.

BaşMelek Mikail’in arınma dualarını ve niyetlerini kalıp şeklinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu kalıplar onun aynen yazdırdığı gibidir. Tek bir kelimesi bile değişmemelidir. Anahtar ya da şifre gibi düşünebilirsiniz bunları. Kelime değişince niyet ya da dua çalışmıyor, sonuca ulaşmıyor. Niyet ederken içten olun yeter. İçinizde “Acaba tam oldu mu?” şüphesinin de olmaması lazım : ) Allah/Tanrı/Yüce Yaratan sevginin kendisidir ve niyetlerinizde O’na dua ettiğinizi ve yalnız O’ndan yardım isteyip, yardım gördüğünüzü unutmayın.


 

Bu niyet kalıpları Melek Mikail Enerjisi için hazırlanmıştır. Ancak siz Mikail, Rafael ve Cebrail enerjilerinin üçüne birden uyumlanacağınız için Melek Mikail adının her geçtiği alana, Melek Rafael ve Melek Cebrail’i de isterseniz ekleyebilirsiniz.
Yani ‘Melek Mikail, Melek Rafael,Melek Cebrail enerjileri ile…………’ a şifa gönderiyorum’ gibi.

 
Detaylar için 2. Dökümana-kullanma kılavuzu-na bakınız.
Niyet ederken aşağıda belirtilen kalıplar kullanılabileceği gibi diğer dosyadaki –Kullanma Kılavuzu- niyet kalıbı da kullanılabilir. Sizin tercihinize kalmıştır.

Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için :

“Allah’ın izniyle, Melek Mikail’in Enerjisi (diğer melekleri de eklemekte fayda var).............’ye aksın ve ona şifa (mutluluk, huzur) versin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için :

Allah’ın izniyle, Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve uygun şifa, onarım ve arındırmayı gerçekleştirsin. Bütünün hayrına olacak şekilde.

Melek Mikail Enerjisi ile niyet etmek için :

“Ben Allah’a (Tanri’ya) dua ediyorum. Ben [uygun ve bütünün hayrına olacak bir niyet] ...............’ye niyet ediyorum. Allah’tan (Tanri’dan) bunun için yardım istiyorum ve Allah’a (Tanri’ya)teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardım etsin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

[Niyet ederken ayrıntılı tanımlama yapmayın. Ben, “keseme elverişli ve hoşuma gidecek bir ayakkabı” almaya niyet ettim. İki ay sonra ayağımı vurdu. Yukarısı sizin için en iyi olanı sizden daha iyi bilir. Siz oyunun birkaç hamlesini görüyorsanız, yukarısı her şeyi sizden daha iyi görür.]

(Örnek : Ben bolluk bilincine uyumlanmaya niyet ediyorum. Ben mutlu olacağım yeni bir işe başlamaya niyet ediyorum. Ben.....’e yardım etmeye niyet ediyorum.)

Niyeti başkasının adına yapamazsınız. O kişi isterse yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Melek Mikail enerjisi gönderebilirsiniz.Melek Mikail Enerjisi ile arınmak için :

“Ben Allah’a (Tanri’ya)dua ediyorum. Ben ................endişemi/korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum................endişem/korkum sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Allah’tan (Tanri’dan)yardım istiyorum ve Allah’a (Tanri’ya)teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in Enerjisi sevgiyle bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.”

“Ben....... olayla ilgili bende oluşmuş tüm olumsuz enerjimi sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Bu olumsuz enerjim sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Allah’tan yardım istiyorum ve Allah’a teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.”

Melek Mikail Enerjisi ile mekanı uyumlamak için:[Bir kez yapın]

“...............(evim, ofisim, okulum) Melek Mikail’in enerjisine sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın.”

(Mekan uyumlaması için bir kez söylemek yeterli. Arındırmak için arada tekrarlanabilir. Başkasının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir ve arındırabilirsiniz.)

Melek Mikail Enerjisi ile mekan arındırmak için: [Her gün yapın]

Melek Mikail enerjisi .............(bu mekana/eve/arabaya/ofise/odaya) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün.

Melek Mikail Enerjisi ile yemek arındırmak için :

(Yemeklerden önce söylenecek) Melek Mikail’in Enerjisi bu yemeğe aksın ve olumsuz yanını sevgiye dönüştürsün. Melek Mikail’e ve Allah’a (Tanri’ya) teşekkür ederim.


Arınma Niyeti Örnekleri:

 

 • değersizlik duygusu
 • güvensizlik duygusu
 • güçsüzlük korkusu
 • yetersizlik duygusu
 • başarısızlık korkusu
 • yoksulluk korkusu
 • parayla ilgili olumsuz duygular
 • sevgisizlik duygusu
 • şefkat açlığı
 • kendine sevgisizlik
 • kendine öfke
 • kıskıançlık duygusu
 • erkeklerle/kadınlarla ilgili olumsuz duygular
 • erkekler/kadınlar yüzünden kendimle ilgili oluşmuş olumsuz duygular
 • evlilikle ilgili olumsuz duygular
 • babayla ilgili olumsuz duygular
 • anneyle ilgili olumsuz duygular
 • yalnızlık korkusu
 • terkedilme korkusu
 • sevdiklerini kaybetme korkusu
 • ayrılık korkusu
 • otorite kavramına karşı olumsuz duygular
 • Tanrı inançsızlığı
 • bğımlılık duygusu
 • bağlanma korkusu
 • özgürlüğünü kaybetme korkusu
 • sigara bağımlılığı
 • sigarayı bırakabileceğine olan inançsızlık
 • ilaçların bedendeki bütün birikmiş yan etkileri
 • sigara yoluyla bedende birikmiş nikotin
 • kilo verebileceğine olan inançsızlık
 • kilo verme isteksizliği
 • sigara bırakma isteksizliği
 • yemekten haz alma duygusu
 • sigaradan keyif alma duygusu
 • aç kalma korkusu
 • açlıkla ilgili bütün olumsuz duygular
 • ölüm korkusu
 • kaza geçirme korkusu
 • kedi korkusu
 • araba kullanma korkusu
 • kapalı mekan korkusu
 • yükseklik korkusu
 • karanlık korkusu
 • hayvan korkusu • Ben kendi değerimi bilmeye ve sahip çıkmaya niyet ediyorum.
 • Ben Tanrısal gücümü farketmeye ve Tanrısal gücüme sahip çıkmaya niyet ediyorum.
 • Ben kendimi sevmeye ve mutlu etmeye niyet ediyorum.


Melek Mikail’in Korunma Duası : (Bu duanın her sabah yapılması önerilir.)


Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum.
Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini
taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını
ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırdetme
yeteneğini diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.Melek Mikail Enerjisi’nin Gün İçinde kullanımı :

Melek Mikail Enerjisi’ni günlük yaşamımızda her an yardım istemek icin kullanabiliriz. İşlerimizin daha düzgün gitmesi için, rahat yolculuk etmek için, günümüzün iyi geçmesi için kullanabiliriz. Kullanımı aynen Reiki gibidir, tek farkı sadece niyet edip seslendirmenin yeterli olmasıdır.
Melek Mikail Enerjisi en büyük sevgi ve ışık enerjisidir. Bizim en yüksek hayrımıza olanı gerçekleştirmemize yardım eder. Korur.
Aşağıda değişik niyet örnekleri bulabilirsiniz. Siz de kendi yaşamınızda Melek Mikail Enerjisini bu niyetler gibi niyetleriniz için kullanabilirsiniz.
 

 • Ben güzel bir gün geçirmeye niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve bütünün hayrına olacak şekilde gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjii bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsun, Bütünün hayrına olacak şekilde...
 • Ben kendime uygun evi bulmaya (satın almaya, kiralamaya) niyet ediyorum, Bütünün hayrına olacak şekilde. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Ben güzel bir yolculuk geçirmeye niyet ediyorum, Bütünün hayrına olacak şekilde. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjisi evime kolaylıkla ulaşmama yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu sıkıntıdan kurtulmama yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu konudaki dersimi gormeme ve sevgiyle geçmeme yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjisi eşimle arama aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.
 • Melek Mikail Enerjisi Ayşe ile Ahmet’in arasına aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve heyecanımı sevgiye dönüştürsün. (Örneğin toplantılar öncesi)
 • Melek Mikail Enerjisi oğlumun sınavına aksın ve ona yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi arkadaşımla bana aksın ve aramızdaki sorunları sevgiye dönüştürsün.


[Her hangi bir aktivitenin olduğu gün, enerjiyi bütün güne akıtın]

Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Çalışması:
Dünya’nun yükseliş döneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek, ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yoluna devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kendi kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir. Melek Mikail Enerjisi ve bu niyetler bağışlama için çok güçlüyardımdır.BaşMelek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyeti:

Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardımistiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum. ............’yi (kişi adı konularak) bağışlamaya niyet ediyorum. .....’yi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

[Kendinizi o kişiye nötr hissedinceye kadar her gün bu çalışmayı yapın]


BaşMelek Mikail Enerjisi ile Ellerle Şifa Çalışması :

BaşMelek Mikail Enerjisi, aynen Reiki şifa çalışmasında olduğu gibi, eller kullanılarak da uygulanabilir. Kişi elleriyle dokunarak kendisine ya da bir başkasına Melek Mikail Enerjisini aktarabilir.

Kendimize uygulayacaksak:

Eller uygulama öncesi yıkanmış olmalıdır. (dışarıda olduğumuz veya acil durumlar hariç) Uygulama sırasında sakin sessiz bir ortamda olmak, uzanarak veya oturarak (bacaklar çapraz olmayacak şekilde) yapılması önerilir. Kişinin üzerinde uygulama sırasında metal takı ya da saat ve ayakkabı olmaması tercih edilir.

Çalışmayı başlatmak, uygulamak ve bitirmek için:

Ellerimiz Namaste pozisyonunda (iki el birleşik, parmaklar kapalı) niyetimizi yapmamız yeterlidir. Enerji gideceği yere hemen gidecektir. Enerjinin bitişini elinizdeki uyuşmaların ya da farklı hissin bitmesinden anlayabilirsiniz.
Enerji akışı kesilince ya da azalınca iki avucunuzu birbirine sürtün ve ellerinizi yıkayın. Meleklere teşekkür etmeyi unutmayın
Bir başkasına ellerle şifa vermek için ondan izin almak ve ona uygulama yapmadan kendimizi koruma kalkanına almak gerekmektedir. (“Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın” şeklinde.) Kendimiz için yapılan niyet o kişi için de tekrarlanır:

“Melek Mikail Enerjisi.......’nin tüm beden katmanlarında uygun şifa, arındırma ve onarımı gerçekleştirsin, Bütünün hayrına olacak şekilde.”

Eğer kendiniz için gün içinde 15-20 dk lık uygulama için fırsatınız olmadıysa, yalnızca ellerinizi bedeninizin bir bölgesine koyarak (Kalp Çakra olabilir) “Melek Mikail Enerjisi tüm beden katmanlarıma aksın ve uygun şifa, arındırma ve onarımı sağlasın, Bütünün hayrına olacak şekilde” diye yapabildiğiniz kadar, birkaç dakika Melek Mikail Enerjisi’ni kendinize şifa için kullanabilirsiniz.
Çalışma bittikten sonra ellerin tekrar yıkanması önerilir.
Başkasını Melek Mikail Enerjisi’ne Uyumlamak :

[ Ayakkabılarınızı ve saat dahil tüm takılarınızı çıkarın]

Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmış herkes niyetle bir başkasını da bu enerjiye uyumlayabilir.

Uyumlamayı yapan kişi içinden şu duayı yapar:

“Allah’ın izniyle, Melek Mikail’in izniyle ......’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum.”

ya da

“Allah’ın izniyle, Melek Mikail’in izniyle, .......’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasını yüksek benliğim aracılığyla rica ediyorum.”

Uyumlanan kişi 25dk. uzanarak ya da oturarak, sakin bir yerde uyumlamayı alabilir. Üzerinde metal eşya ve takı olmamalıdır. Bacaklar düz uzatılmalı, enerji akışı için çapraz durmamalıdır.

Uyumlama süresi bittikten sonra Allah’a /Tanrı’ya ve Melek Mikail’e teşekkür etmek gerekiyor.

Uyumlamayı alan kişinin uyumlamayı saf niyetle almak istemesi, enerjiye uyumlanabilmesi için önemli bir nüanstır. Şüphe, kuşku katılarak alınan uyumlamalar da gerçekten uyumlanma gerçekleşmeyebilir. Uyumlamanın saf niyetle ve sevgiyle alınması ve yapılması önemlidir

60625
0
0
Yorum Yaz