14 06 2016

Aura ve Çakralar 3

 


 

Aura Katmanları


 

 

Ast ra! düzey (dönüşüm düzeyi)

Astral düzey

madde üstüyle

madde

aleminin

yansıma

eksenini

belirler

Eterik, duygusal ve zihinsel görünümüyle spirituel beden.

Madde üstü düzey

Astral beden

Eterik beden Duygusal beden Zihinsel beden

Madde düzeyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Astral düzey, madde âlemiyle madde-üstü âlemin birleştiği yerdir. Burada madde âlemi ile madde-üstü âlem arasında köprü görevi yapan bir çeşit dönüştürme noktası bulunur. Madde dünyasından gelen daha alt düzeyler­deki enerjiler ve enformasyonlar, ancak astral alanı geçtikten sonra daha yukarıya, madde- üstü âleme ulaşabilirler. Bu işlem tersine de tıpkı böyle işler. Astral düzeyin asıl anlamı şu­dur: Yüksek kendiliğimizle kurduğumuz tema­sı netleştirmemiz tamamen astral düzeyi ve onun altındaki düzeyleri işlememize bağlıdır.

Bu da, algı formlarını bozan güçlerle, yani yansıtmalarla çalışmayı gerektirir.

Reiki üstatlığı bireyin önce kendisiyle, son­ra öteki insanlarla uzlaşmasını ve "temize çık­ması ”nı gerektirir. Yani bireyin hem bütün canlılara sevgi duyduğu, hem de kendiliğini gerçekleştirdiği bir tarzda yaşamasıdır.

Çünkü astral düzeyin temizliği, kendiliğe uzanan kanalı açar. Kendilikten gelen enfor­masyonlar serbestçe "ben’’e akabilirler. Böy­lelikle "ben" de kendiliği gerçekleştirebilir.


 

  • Spiritüel (Ruhsal) Beden

Auranın dördüncü katmanı, yüksek düzey­deki ruhsal bedendir. Ruhsal düzeyin kendisi­ne ait üç alt düzeyi bulunur: Bunlar; eterik, duygusal ve zihinsel madde-üstü alanlardır. Burada astral düzeyin dönüştürme fonksiyonu bir kez daha görülür. Astral düzey, iç ile dışın, madde ile madde-üstünün kesişme noktası­dır. Astral düzey, madde alanına, ruhsal düze­yin bilgilerini indirger. Madde alanındaki bil­gileri de spiritüel bedene yansıtır.

Reiki sisteminde ruhsal beden düzeyinde çalışmak, Reiki Büyük Üstadı’nın tasarrufunda- dır. O bakımdan, bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. Burada yalnızca, kendini gerçek­leştirme aşamasından kendini tanıma aşama­sına doğru bir adım atıldığını ve bunun yaşan­dığını belirtmek istiyorum. Reiki Büyük Üsta- dfnın elindeki enstrümanlar, kendini tanıma (bilme) yolunda çok faydalıdırlar. 

0
0
0
Yorum Yaz