14 06 2016

Alfa Omega

Alfa ve Omega Çakraları Nedir?

Alfa ve Omega çakraları, fiziksel bedenimiz dışarısında, enerji bedenimiz içerisinde yer almaktadır. 90lı yılların ortasına kadar uykuda olan bu enerji merkezlerimiz, insanlığın genel tekâmül planı çerçevesinde, bireylere gerçek kimliklerini hatırlamaları ve zaman geçtikçe hızlanan tekâmül sürecine katkı sağlamak için aktifleşmeye başlamıştır.

Tashira Tachi-ren’in kitabı “What is Lightbody?” kitabında 7 ana çakramız dışında yer alan çakralarla ilgili verilen bilgilerde Alfa ve Omega çakralarına da değinilmiştir.

Alfa ve Omega çakraları, birer enerji merkezi olmasına rağmen, 7 ana çakramızdan daha farklı bir işlev görmektedir.

Alfa çakrası, fiziksel bedenimizde başımızın yaklaşık 20 cm yukarısında, Omega çakrası da kuyruk sokumu bölgesinin yaklaşık 20 cm altında yer almaktadır. Alfa çakrası bizi ruhsal varlığımızla olan temasımızı güçlendirir ve bağlar. Omega çakrası da, varlığın geçmiş enkarnasyonlarının holografik bağlatısına olanak sağlar. Bu iki çakra arasında fiziksel plandaki Elektriksel, Manyetik ve Yerçekimsel enerjilerin dengelenmesi, Metatron Işığının vasıtasıyla olur. Metatron Işıma Dağıtımı, platinyum ışınının kutsal renk özlerini taşıyan, platinyum ışık ağının dağıtım otoritesidir. Bu, şifalandırmada kullanılır, bütün

inisasyon ve aktivasyonlarda da ışık beden yapısını kuvvetlendirmek için kullanılır.

Kısacası, Alfa ve Omega çakralarımız bu enkarnasyonumuzdaki bedenimizi Spatyum’daki ruhumuzun yönettiği varlığımız arasında, enerjisel bir köprüdür.

Alfa çakrasındaki dengesizlik yahut işlevsizlik, bireyde cinsel dürtülerinde veya yaratıcılık yönünde azalma, düşük yaşam enerjisi, ayak bölgelerinde soğukluk, yaşama sevincinde düşüklük yaratabilmektedir.

Omega çakrasındaki dengesizlik yahut işlevsizlik, bireyde kronik baş ağrıları, migren, depresif belirtiler yaratabilmektedir.

Alfa Omega Şifa Enerjisi Nedir?

Alfa Omega Şifa Enerjisi, fiziksel, astral ve mental bedenlerdeki blokaj, tıkanıklık ve düşüklük gibi durumlarda hastalık olarak tezahür edebilecek durumların şifalanması ve iyileşme sürecindeki katkısı çok yüksektir ve yukarıda da Alfa Omega çakraları ile ilgili verilen bilgiler dahilinde, bu iki çakranın düzenli ve aktif çalışması bireyde titreşimsel olarak güçlenme sağlayacaktır.

Alfa Omega Şifa Enerjisi güçlü bir enerjidir ve kaynağı Metatron’un platinyum ışığıdır. Metatron, “Rabbin ebedi arşivlerini” muhafaza etmekte gücü en fazla olan “kayıt melekleri” nin en yüksek mertebesinde olarak bilinir. Böylelikle, Metatron, kayıtlama ve Yükselmiş Üstad Melkizedek ile ilişkilidir. Bütün meleksi varlıklar, sonuç olarak, İlahi birleşik alanından ışıyan“ Canlı Işık İdrak” lerdir. Bu birleşik alan, uzaklarda bir yerde değil, bütünün bünyesindedir.

Alfa Omega Şifa Enerjisi ile gün içerisinde, kendiniz veya bir danışan üzerinde tek bir seans yapmanız yeterlidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, enerji çok güçlüdür ve seans esnasında, kendinize yapıyorsanız siz, danışanınıza yapıyorsanız danışanınız, fiziksel bedenleri üzerinizde güçlü reaksiyonlar algılayabilir, hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Bu şifa kanalından enerji göndereceğiniz zaman, enerjiyi yönlendirme gayretine girmenize gerek yoktur çünkü bu enerji, danışan üzerinde bir miktar süre hazırlık aşamasında hafifçe akmaya başladıktan sonra; fiziksel, astral ve mental bedenlerdeki blokaj, tıkanıklık ve düşüklük durumlarının yaratmış olduğu rahatsızlıklara direkt olarak yönlenir ve nokta atışı olarak tabir edebileceğimiz şekilde, yüksek bir bilinçle akması gereken bölgelere akar. O yüzden, çalışma esnasında Alfa Omega Şifa Kanalına ve Metatron’un yüksek enerjisine güvenin ve kendinizi sevgiyle çalışmaya verin.

Alfa Omega Şifa Enerjisi, bireyin bu enkarnasyonunda, zihinsel ve çevresel faktörlerden kaynaklanan rahatsızlık ve blokajların yanı sıra geçmiş yaşamlar üzerinde şifalanma yapmaktadır. Şu ana kadarki deneyim ve gözlemlerim neticesinde, rüya kanalı ve astral kanallar üzerinde yüksek oranda, çözümlenememiş olayların çözümlenmesine katkı sağladığını sizlere söyleyebilirim. Çalışma esnasında derin uykuya geçerseniz de endişelenmeyin. Bu, yoğun akışın, fiziksel beden üzerinde getirdiği etkilerden bir diğeridir.

Bu enerjiye uyumlanmak için herhangi bir enerjiye uyumlanma şartı gerektirmez ama öğrenci adayı unutmamalıdır ki, diğer enerji sistemlerinde olduğu gibi, bu enerji sistemi de kişiye sorumluluk getirir. Uyumlanacak öğrenci adayı bilmelidir ki, etrafında enerjiye ihtiyacı olan birilerini gördüğünde, ona yardımcı olma teklifini sunabilmeli, bu enerji sistemi hakkında bilgi vermeli ve mümkünse danışanının onayı neticesinde çalışma seansları yapmalıdır.

Alfa Omega Şifa Enerjisi ile Nasıl Çalışabilirsiniz?

Uyumlandıktan sonra arınma ve adaptasyon sürecinde, öncelikle kendinizle, sonra size başvuran veya şifaya ihtiyacı olan danışanlarınızla yapacağınız çalışmalar, kanalınızı ve titreşimlerinizi kuvvetlendirecek, kısa bir sürede bu güçlü enerji kanalı Alfa Omega Şifa Enerjisi’nde etkin bir kanal olabilirsiniz.

Alfa Omega Şifa Enerjisi ile, Reiki ve benzer şifa sistemlerindeki gibi danışanla yakından çalışma yapılabileceği gibi, uzaktan etkili bir biçimde çalışma yapılabilmektedir.

Ortalama bir seans 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilmektedir. Çalışmayı, enerji kesildiğini hissettikten bir 5 dakika sonra bitirmenizi kişisel olarak tavsiye ederim.

Enerji çalışmalarınızı mümkün olabildiğince eşzamanlı, danışanınızın onayı dâhilinde yapın. Çalışma yapacağınız danışanınızla, çalışma vaktinde uzanmasını veya oturmasını ve ortalama 30 dakika kadar bir süre ilgilendiği veya uğraştığı bir işi varsa kesmesini rica edin. Karşı tarafa kendi adınızdan gelen Alfa Omega Şifa Enerjisine kendilerini açtıklarına ve enerjiyi sevgiyle kabul ettikleri şeklinde bir niyet etmelerini önerebilirsiniz. Siz de benzer şekilde enerji çalışması yapacağınız vakit, mümkünse var olan bir işiniz varsa ara veriniz ve siz de uzanınız ya da oturunuz ve çalışması yapacağınız danışanınıza Alfa Omega Şifa Enerjisi göndermek istediğinizi içeren niyetinizi belirtiniz. Yukarıda da bahsettiğim gibi, enerji göndereceğiniz zaman, enerjiyi fiziksel bedende yönlendirme gayretine girmenize gerek yoktur çünkü bu enerji, danışan üzerinde bir miktar süre hazırlık aşamasında hafifçe akmaya başladıktan sonra;

fiziksel, astral ve mental bedenlerdeki blokaj, tıkanıklık ve düşüklük durumlarının yaratmış olduğu rahatsızlıklara direkt olarak yönlenir ve nokta atışı olarak tabir edebileceğimiz şekilde, yüksek bir bilinçle akması gereken bölgelere akar. O yüzden, çalışma esnasında Alfa Omega Şifa Kanalına ve Metatron’un yüksek enerjisine güvenin ve kendinizi sevgiyle çalışmaya verin.

0
0
0
Yorum Yaz